ứng dụng giúp việc kiểm tra kiến thức, ôn luyện các kỹ năng làm bài để đạt hiểu quả cao trong các kỳ thi

Giới thiệu tính năng trắc nghiệm

- Xuất câu hỏi ngẫu nhiên:
- Chấm điểm tự động và cho xem đáp án:
- Xem lại kết quả kiểm tra.
- Các loại đề thi: